13 jan

Samen voor groenere energie!

Onze wasserijgroep Romi-Horecaserve-Dekeukelaere investeerde op het einde van het jaar in zonnepanelen.

Dit om nog bewuster om te gaan met energie en een stapje dichter te zetten naar een propere wereld.

Onze 803 zonnepanelen zijn goed voor het opwekken van een gemiddelde van 10% per wasserij. We besparen 40 000 kg CO2-uitstoot. Dit komt ongeveer overeen met de energievoorziening van 65 gezinnen.